Visie

Verslaving is niet alleen een medisch probleem. Het gebruik van drugs, alcohol en andere middelen en het verslaafd raken aan het gebruik kan vele oorzaken hebben. De drugvrije behandeling start als het gebruik van verslavende middelen is gestaakt en de negatieve invloeden van de directe omgeving (gezin, gebruikers) en de maatschappij zijn uitgeschakeld.

De woonlocatie van De Stam heeft een verbeterde formule ontwikkeld en bevind zich daardoor midden in het centrum van Den Haag met alle invloeden van de maatschappij. Voorheen werd de drugvrije behandeling gestart in een voorziening waarbij bewoners geheel buiten de maatschappij klinisch werden behandeld. Deze verbetering maakt het mogelijk om bewoners, in de beginfase beperkt, blijvend te laten functioneren in de maatschappij met positieve ontwikkeling van het eigen vermogen.

visie2

Pas na het staken van het gebruik wordt duidelijk dat er meer problemen zijn dan het gebruiken van drugs. Voorbeelden van deze problemen kunnen zijn: de angst om te falen, gebrek aan vertrouwen in zichzelf en anderen, het onderhouden van duurzame relaties, het gebrek aan normen en waarden, het onvermogen om rechtstreeks hulp te vragen en het ontbreken van het gevoel ergens bij te horen. Vaak is er sprake van een aangeboren, of door traumatische situaties ontstane kwetsbaarheid.

Gebruik als gevolg van deze problemen kan leiden tot verslaving, crimineel gedrag en prostitutie. Deze problemen beladen de familie en de maatschappij zodanig zwaar dat dit ten koste gaat van familiebanden en leidt tot hoge kosten voor de maatschappij.

Om deze problematiek in de kern te kunnen aanpakken is er voldoende tijd, minimaal 1 jaar, nodig om te leren leven zonder afhankelijk te zijn van middelen. In een drugvrije woongemeenschap leert een bewoner zichzelf te helpen met behulp van anderen. De bewoners leren zichzelf veilig te voelen, zichzelf te herkennen in een groep van medebewoners waar de bewoners elkaar aanspreken op hun gedrag. De bewoners leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en voor zijn eigen leefomgeving. In de groep ervaren bewoners dat zij er bij horen en dat ze belangrijk zijn voor anderen.

Doordat de problemen in de kern worden aangepakt kan een terugval in het gebruik worden voorkomen en ontstaat de mogelijkheid om een leven op te bouwen zonder afhankelijk te zijn van middelen en hulpverleners.

(Bovenstaande afbeelding is hier te downloaden)