Stichting De Stam

Stichting de Stam maakt het mogelijk voor langdurig, voornamelijk aan drugs, verslaafden om in een drugvrije woongemeenschap voorgoed van hun verslaving af te komen en weer een plaats te vinden in de maatschappij.

De woonlocatie is een drugvrije en veilige woonomgeving waar bewoners in groepsverband ongeveer 12 maanden verblijven.

Het programma is ingedeeld in 4 fasen:

  • Oriëntatie en welkom (0 tot 4 weken)
  • Dagprogramma met intensieve gedragsherkenning (4 t/m 19 weken)
  • Dagprogramma met positieve persoonsontwikkeling d.m.v. het verkrijgen van nieuwe inzichten en vaardigheden (20 t/m 32 weken)
  • Afbouwen dagprogramma en activeren toekomstplannen (33 t/m 47 weken)
  • Uitstroom naar doorstroom woning De Stam met nazorg bij het geheel zelfstandig functioneren (48 t/m 52 weken)

In het programma wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Je leert jezelf te helpen met de hulp van anderen.

Het programma is gericht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De begeleiding bestaat uit professionele medewerkers en ervaringsdeskundigen.

Achtergrond

Visie

Programma