Aanmelding & intake

Een aanmelding kan je zelf of samen met je verwijzer doen. Download onderstaand aanmeldformulier, vul deze zo volledig mogelijk in voorzien van datum en handtekening en mail deze naar
intakes@destam.org

TOTAAL pakket intakeformulieren De Stam (PDF)

Na ontvangst en beoordeling van de intakeformulieren nemen wij binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor plaatsing dan plannen wij een intakegesprek met u in.

Stichting De Stam is een beschermde woonvoorziening waarvoor een positief advies beschermd wonen benodigd is zodat u in aanmerking kunt komen voor een WMO financiering beschermd wonen van de Gemeente Den Haag. Onze medewerkers zullen u begeleiding bij deze procedure die ongeveer 2 maanden duurt.

Bij een positieve beschikking zal de gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar stellen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de kosten van uw verblijf in onze woonlocatie zullen dekken. Vervolgens gaan wij als instelling met u een zorgovereenkomst aan (Model Zorgovereenkomst (PDF)). De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar met een minimale periode van 3 maanden. U gaat hierdoor een inspanningsverplichting aan met Stichting De Stam waarbij de opzegtermijn van de zorgovereenkomst is vastgesteld op 2 maanden en als overige afspraak zal worden opgenomen in punt 10 van de zorgovereenkomst. Bij een verblijf korter dan 3 maanden, tegen advies in van De Stam, zal er een bedrag van € 250,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Voor de overige kosten van uw verblijf (huur en bijdrage voedsel pot bewoners) verwijzen wij u naar de begeleidingsovereenkomst die onderdeel is van het totaalpakket intakeformulieren.