Programma

Fietsenstalling De StamDe woongemeenschap is gebaseerd op de zelfhulp filosofie van de drugvrije therapeutische gemeenschap, dat model stond voor de Emiliehoeve en Triple-Ex.

De bewoners doorlopen fasen waarin zij geleidelijk aan meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. De bewoners die langer in huis zijn vormen een rolmodel voor de nieuwkomers.

Er zijn duidelijke huisregels: geen drugs, geen alcohol, geen geweld of dreigen met geweld. Overtreding van deze regels kan leiden tot beëindiging van het verblijf.

Huisregels_DeStam_2016 (PDF)

Ook is seksueel acting-out van bewoners onderling niet toegestaan. In de eerste fase wordt ook het gebruik van moderne telecommunicatiemiddelen (smartphone, tablet, laptop etc.) beperkt. Noodzakelijke communicatie met de buitenwereld is uiteraard toegestaan.

In een drugvrije omgeving krijgen de bewoners tijdens hun verblijf in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. De woongemeenschap is hun eigen huis.

De bewoners zorgen voor bereiding van de maaltijden, boodschappen doen voor de groep, schoonhouden van de kamers en het huis en het houden van groepsbijeenkomsten. Gedurende de week is er gelegenheid tot sport, het deelnemen aan leer-werk projecten en andere activiteiten gericht op re-integratie in de maatschappij. Deze activiteiten hebben het doel het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te versterken, wat noodzakelijk is om clean te blijven.

Overdag bestaat de begeleiding uit professionele groepswerkers waaronder ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn o.a. als vrijwilliger beschikbaar. In de avonden, nachten en weekends zijn medewerkers op afroep bereikbaar.

De leerwerkprojecten, mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Gemeente Den Haag, vinden plaats in de vorm van een samenwerking met Visie-R (http://www.visie-r.nl). Binnen deze trajecten kunnen bewoners (nieuwe) vaardigheden ontwikkelen, certificaten behalen en daardoor hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt.

Een maatschappelijk werker verzorgt de intake gesprekken en contact met familieleden. Indien nodig worden bewoners individueel begeleid in de doorverwijzing naar bv. een externe GZ-psycholoog of psychiater. Stichting De Stam werkt samen met een huisartsenpraktijd waar alle bewoners worden ingeschreven.

Tijdens het verblijf wordt aandacht besteed aan begeleiding naar scholing en werk en aan werkervaring via stageplaatsen.

Er wordt samengewerkt met (ambulante) instellingen zoals Mulder zorgt voor jou (http://www.mulderzorgtvoorjou.nl) voor de begeleiding van ex-verslaafden en ex-gedetineerden.

Indicaties voor plaatsing in de woongemeenschap zijn alle vormen van langdurige verslaving aan drugs, alcohol, gokken, niet voorgeschreven medicijngebruik, internet en gebruik van sociale media. Deze verslavingen kunnen al of niet in combinatie voorkomen. Bovendien is er sprake van maatschappelijke ontsporing.

De bewoners moeten bij plaatsing in de woonlocatie gestopt zijn met het gebruik van verslavende middelen. Bij gebruik van heroïne en methadon en bij een ernstige alcohol en medicijnverslaving zal een klinische opname voor ontwenning vooraf nodig zijn.

Contra-indicaties voor opname vormen:

  • psychoses, tenzij deze direct een gevolg zijn van het druggebruik
  • forensische zorgtitel (niet toegestaan i.v.m. WMO-PGB financiering beschermd wonen)

Het programma, kunt u hier downloaden (PDF).

Weekprogramma De Stam (PDF)